Zemljevid strani
Domov > 

Kulturna raznolikost

Kulturna raznolikost je v ospredju Unescovih dejavnosti že od časa ustanovitve organizacije pred 60 leti.

2. novembra 2001 je Generalna konferenca Unesca sprejela Splošno deklaracijo o kulturni raznolikosti in ponovno potrdila zavezanost organizacije k spodbujanju in priznavanju plodne različnosti kultur, v duhu dialoga in odprtosti. Leta 2005 pa je bila sprejeta tudi Konvencija o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, ki jo je med prvimi, v skupini držav članic Evropske unije, ratificirala tudi Slovenija.

UNESCO razume kulturo v najširšem pomenu besede, ki poleg umetnosti obsega tudi način življenja, vrednostne sisteme, tradicije in prepričanja. Zato varovanje in spodbujanje njene raznolikosti predstavlja prav poseben izziv: vprašanje je, kako je mogoče zagotoviti sposobnost ustvarjalnega izražanja v vseh oblikah, tako snovnih kot nesnovnih in hkrati zagotoviti miroljubno sožitje med ljudmi in narodi.Varstvo in spodbujanje kulturne raznolikosti človeštva je etični imperativ in temeljni okvir ter cilj Unescovega delovanja. Podprto je z vrsto normativnih instrumentov, ki segajo na področja varovanja dediščine, žive kulture, trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga.

Generalna skupščina Združenih narodov pa je, po sprejetju Deklaracije o kulturni raznolikosti, razglasila 21. maj za Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.

Projekti in aktivnosti: