UNESCO PONUJA RAZLIČNE ŠTIPENDIJE
Prijave so možne preko Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

ATUALNI RAZPISI DELOVNIH MEST

PROSTO DELOVNO MESTO: 
DIREKTOR / NAMESTNIK IZVRŠNEGA SEKRETARJA MEDVLADNE OCEANOGRAFSKE KOMISIJE 
(rok prijave je do 12. avgusta 2010)